Style architektoniczne

Style architektoniczneTym terminem określa się przede wszystkim cechy charakterystyczne, które powtarzają się w danym czasie na danym terytorium, w regionie lub kraju, lub może mieć charakter międzynarodowy. Cechy te mają być charakterystyczne i typowe dla architektury. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że pojęcie styl architektoniczny nie jest jednoznaczne. Wielokrotnie określane jest jako styl danego architekta, styl szkoły architektonicznej bądź po prostu styl typowy dla określonej epoki architektonicznej. W historii architektury popularny jest podział na epoki, gdzie panowały określone style architektoniczne. Jednocześnie podział ten jest nieścisły i pełen uproszczeń. Samo pojęcie stylu powstało w połowie dziewiętnastego wieku, w epoce historyzmu. Korzystano wtedy z szeregu poszczególnych katalogów stylów dla nadania wyglądu zewnętrznego licznym obiektom. Nawet współcześnie słowo styl dalej pozostaje niejasne. Dlatego też należy precyzować lub wyciągać z kontekstu, o które znaczenie akurat chodzi.